The society is official!

February 10, 2017 Dedier Chaigneau

It has finally happened, our society is official! The notary has approved our constitution and we are registered at the Chamber of Commerce.
The suggestion box is closed, there were a total of three ideas submitted. We will discuss these ideas at the next meeting, the date and location will be announced in the following e-mail.


Het is eindelijk zo ver, onze vereniging is officieel! De notaris heeft onze statuten goedgekeurd en we zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel.
De ideeënbus is gesloten er zijn in het totaal drie ideeën binnen gekomen. Deze zullen wij gaan bespreken tijdens de eerst volgende bijeenkomst. De datum en locatie voor deze bijeenkomst zullen wij zo spoedig mogelijk per mail toesturen.