Reminder for our next conference tomorrow (first of March)

Dear all, tomorrow evening we have our next conference. We will talk about our progress and next steps. Everyone is welcome, we will start at 18:00. Location Leeuwenburg,  C1.72. There will be drinks and snacks. See you tomorrow!


Beste aankomende leden, morgenavond is er weer een bijeenkomst. We gaan het over onze voortgang en de vervolgstappen hebben. Uiteraard is iedereen welkom, we beginnen om 18:00 in lokaal C1.72 op locatie Leeuwenburg. Er zullen drankjes en hapjes aanwezig zijn. Tot morgen!