We wish everyone the best of days

The society wants to thank all of her contributors, members and those interested for their help and support throughout our first year. We wish everyone the best of days and hope to see you all again next year.


De vereniging wil al haar donateurs, leden, geïnteresseerden en natuurlijk haar sponsors bedanken voor alle hulp tijdens ons eerste verenigingsjaar. Wij wensen iedereen fijne dagen en hopelijk tot volgend jaar.