Great kick-off software development datalogger

Last Sunday a part of our software development team made some decision about how our processes should share their data. After making these decisions everyone can now independently work on their own subsystem to reduce development time.


Afgelopen zondag heeft een deel van ons software development team afspraken gemaakt over hoe alle processen op onze datalogger en grafische interface samen kunnen werken. Na het maken van deze afspraken kan iedereen verder werken aan zijn eigen sub systeem om de ontwikkel tijd te verkorten.