Annual meeting

Yesterday we had our annual meeting. During the meeting, the board has been re-elected and the future plans for 2019 have been presented. We want to thank all our members for being present.

Gisteren was het weer tijd voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens de ALV is het bestuur herkozen en hebben we het beleidsplan voor 2019 gepresenteerd. We danken alle leden voor hun komst.