Design of battery

December 11, 2022 Dedier Chaigneau

To be able to participate in the open class we must design and manufacture a new battery. The battery will consist out of multiple cells. We will use the battery cells from Molicell, we have chosen the INR21700-P45B 4500mAh cells for the design. These cells are commonly used in a wide range of applications, including electric vehicles and portable electronics. In order to design and manufacture a battery using these cells, we will need to consider several factors, including the desired capacity and power output of the battery, the required form factor and dimensions, and any safety and regulatory requirements that apply. Once these factors have been determined, we can begin the design and manufacturing process, which may involve sourcing the necessary materials, designing and prototyping the battery, and testing and refining the design to ensure that it meets your specifications and requirements.

Om deel te kunnen nemen aan de open klasse, moeten we een nieuwe batterij ontwerpen en produceren. De batterij bestaat uit meerdere cellen. We gebruiken de batterijcellen van Molicell, we hebben gekozen voor de INR21700-P45B 4500mAh-cellen voor het ontwerp. Deze cellen worden veel gebruikt in een breed scala aan toepassingen, waaronder elektrische voertuigen en draagbare elektronica. Om een batterij te ontwerpen en te produceren met behulp van deze cellen, moeten we rekening houden met verschillende factoren, waaronder de gewenste capaciteit en vermogen van de batterij, het vereiste formaat en de afmetingen, en eventuele veiligheids- en regelgevende vereisten die van toepassing zijn. Zodra deze factoren zijn vastgesteld, kunnen we beginnen met het ontwerp en de productie, wat kan bestaan uit het aanschaffen van de benodigde materialen, het ontwerpen en prototyping van de batterij, en het testen en verfijnen van het ontwerp om te zorgen dat het aan uw specificaties en vereisten voldoet.