Rotterdam in Review

After a successful weekend of solar racing, we can happily look back on some great races. We are excited to be able to compete as new competitor in these races and our mostly proud of our enthusiastic and cheerful team!
This video gives a small impression of our races at the Wereldhavendagen in Rotterdam


Na een succesvol weekend vol races, kunnen we weer met een goed gevoel terugkijken over alles. We zijn enthousiast om als nieuwe vereniging mee te kunnen doen met alle wedstrijden. En zijn trots op onze enthousiaste en fanatieke team die ons hierbij helpen. De video geeft een kleine indruk van onze races tijden de Wereldhavendagen in Rotterdam.