Extended partnership with Innoseis ST

January 4, 2023 Dedier Chaigneau

This week we have have extended our partnership with Innoseis Sensor Technologies. Thanks to the support of Innoseis we are able to continue our development of our new battery. Innoseis Sensor Technologies has a new vacancy available at  for an Electrical Engineering Physicist. If you are excited about the prospect of working in the sensor technology industry, we encourage you to apply for this position. Please review the vacancy at Innoseis or send your resume to info@innoseis.com.

Deze week hebben we onze samenwerking met Innoseis Sensor Technologies verlengd. Dankzij de ondersteuning van Innoseis kunnen we onze ontwikkeling van onze nieuwe batterij voortzetten. Innoseis Sensor Technologies heeft een nieuwe vacature beschikbaar voor een elektrotechnisch natuurkundige. Als je enthousiast bent over het vooruitzicht om in de sensortechnologie-industrie te werken, nodigen we je uit om je te kandideren voor deze positie. Bekijk de vacature op Innoseis of stuur je cv naar info@innoseis.com.