Rudder has been fabricated

April 21, 2023 Dedier Chaigneau

The rudder has been fabricated! After some changes in the design, has the rudder finally be laminated and been prepared to smooth-out the imperfections.

Er wordt hard aan het roer gewerkt! Na wat aanpassingen in de tekeningen is het roer gelamineerd en zijn er voorbereidingen getroffen voor de afwerking.