Thanks to RS Benelux

June 16, 2023 Dedier Chaigneau
We’re thrilled to show the latest toolboxes and components from RS . ?? Now, transporting all the necessary tools and components for our races has become a breeze! With these innovative additions, we can say goodbye to the days of scattered gear and welcome a more organized approach to working on our boat. ???.
Thanks to RS, our racing team can now focus on what truly matters—sailing, fine-tuning, and achieving new heights on the water. ??
Check out RS for more details and get ready to revolutionize the way we approach our boat maintenance and preparations! ???

Met veel enthousiasme laten we graag onze nieuwste gereedschapskisten en componenten van RS zien. ?? Het vervoeren van alle benodigde gereedschappen en componenten voor onze races is nu een eitje geworden! Met deze toevoeging kunnen we afscheid nemen van de dagen van verspreid gereedschap en een meer georganiseerde aanpak verwelkomen bij het werken aan onze boot. ???. Dankzij RS kan ons raceteam zich nu richten op wat echt belangrijk is – racen, fine-tunen en nieuwe hoogten bereiken op het water. ?? Bekijk RS voor meer details en maak je klaar om de manier waarop we ons bootonderhoud en voorbereidingen benaderen te revolutioneren! ???